Hubungan Thariqah Dengan Syariah

1 min read

Hubungan Thariqah Dengan Syariah

Hubungan Thariqah Dengan Syariah

Bismillahir rahmanir rahim

Pertanyaan:

Apa pula hubungan Thariqah dengan Syariah? Benarkah kalau sudah melakukan Thariqah maka sudah tidak perlu syariat lagi?

Jawaban:

Tidak benar. Thariqah merupakan Rangkaian dari Syariah-Thariqah-Haqiqah. Dalam hal ini Syaikh al-Bujairiki menjelaskan:

واعلم أن لهم شريعة وهي أن تعبده تعالى، فعبادة الله تعالى شريعة عندهم لأنها المقصودة منعا وإن كانت الشريعة عند الفقهاء ما شرعه الله تعالى من الأحكام وطريقة وهي أن تقصده بالعلم والعمل وحقيقة وهي نتيجتهما وهي أن تشهد بنور أودعه الله في سويداء القلب أي وسطه.

“Ketahuilah, bagi Ulama Tasawwuf memiliki istilah (1) Syariah, yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah adalah syariah bagi ulama Tasawwuf, sebab Syariah adalah tujuan dari ibadah. Meski menurut ulama Fikih, syariat adalah hukum yang diberlakukan oleh Allah. (2) Thariqah, yaitu beribadah kepada Allah dengan ilmu dan amal. Dan (3) Hakikat, yaitu buah dari Syariah dan Thariqah. Yaitu bersaksi dengan cahaya yang telah dimasukkan oleh Allah ke dalam hati.” ¹³¹)

Cara pandang ulama Tasawwuf di atas juga diakui oleh Ibnu Taimiyah:

الدين ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج – وهو الشريعة والطريقة والحقيقة – وله مرتبتان: أحدهما الظاهر من القول والعمل وهي المباني الخمس. والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن.

“Agama adalah sesuatu yang ditentukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, berupa agama, aturan dan metode. Agama tersebut adalah Syariah-Thariqah-Haqiqah. Agama memiliki dua aspek. Pertama secara Dzahir, baik ucapan atau perbuatan, yakni rukun Islam yang kelima. Kedua, fisik tersebut harus sesuai dengan batin (hati).” ¹³²)

Syaikh al-Bujairimi memberi gambaran Syariah-Thariqah-Haqiqah sebagaimana penjelasan berikut ¹³³):

Syariah (Kulit Kelapa): Jika kulit kelapa tidak dikupas, maka tidak akan mendapatkan buah di dalamnya. Jika buah kelapa tidak diparut dan diperas, maka tidak akan dapat mengeluarkan santan.

Thariqah (Buah Kelapa): Jika buah kelapa tidak diparut dan diperas, maka tidak akan dapat mengeluarkan santan.

Haqiqat (Santan yang keluar dari kelapa): Santan kelapa dapat diperoleh jika dua proses sebelumnya berhasil dilakukan.

Sementara Syaikh Ibnu al-Ajibah menjelaskan masing-masing tata cara dan fungsi Syariah-Thariqah-Haqiqah sebagai berikut ¹³⁴):

Syariat (Ibadah secara fisik): Taubat, Taqwa dan Istiqamah Ibadah.

Thariqah (Memperbaiki hati): Ikhlas, Jujur dan ketenangan.

Haqiqah (Memperbaiki ruh sanubari): Meyakini diawasi oleh Allah, menyaksikan tanda kebesaran Allah, dan mengenal Allah.

Kesimpulannya orang yang berthariqah tidak bisa meninggalkan Syariatnya, sebab Thariqah memiliki pondasi berupa Syariat.

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin

____________________

¹³¹) Hasyiah al-Bujairimi Khatib, 1/14
¹³²) Majmu Fatawa, 7/636
¹³³) Hasyiah al-Bujairimi Khatib, 1/14
¹³⁴) Iqadz al-Himam Syarah al-Hikam, 1/5

Sumber : buku yang berjudul “Menjawab Amaliyah & Ibadah yang dituduh bid’ah 2”

Penulis : KH. Ma’ruf Khozin

____________________

Ubaidillah Fadhil Rohman

Apa sebenarnya pengertian Thariqah dan apa hubungannya dengan ilmu Tasawwuf? Cek selengkapnya di : https://www.mqnaswa.id/pengertian-thariqah/

Baca juga : https://www.nu.or.id/post/read/38418/tasawuf-tanpa-thariqah-sama-dengan-nol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *