Salat Sunah Qabliyah Jumat

1 min read

Salat Sunah Qabliyah Jumat

Bismillahir rahmanir rahim

Pertanyaan:

Saya pernah melakukan salat jumat, ketika selesai Adzan hampir tidak ada yang salat Sunah kecuali beberapa orang, saya pun ikut salat sunah. Tapi selesai salat saya ditegur jamaah di dekat saya bahwa salat sunah sebelum Jumat tidak ada dasarnya. Benarkah hal tersebut? Lalu bagaimana dengan kebanyakan umat Islam yang sudah melakukan salat tersebut? Hamidi, Sby

Jawaban:

Tidak benar jika salat sunah Qabliyah jumat tidak ada dasarnya, dan dalam masalah ini para ulama memang berbeda pendapat. Ulama yang memperbolehkan salat Sunah sebelum Salat Jumat berdasarkan riwayat Ibnu Majah (1114):

عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي ركعتين قبل أن تجيء ؟ قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما (رواه ابن ماجه رقم ١١١٤)

“Sulaik al-Ghathafani datang ke masjid saat Rasulullah Saw berkhutbah, beliau bertanya kepadanya: “Apakah kamu sudah salat dua rakaat sebelum datang (ke masjid)?” Sulaik menjawab: “Belum”. Rasulullah bersabda: “Salatlah dua rakaat, dan ringankanlah”.

Syaikh asy-Syaukani berkata:

(قوله قبل أن تجيء) يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية للمسجد اھ حديث ابن ماجه هذا هو كما قال المصنف وصححه العراقي وقد أخرجه أيض أبو داود من حديث أبي هريرة والبخاري ومسلم من حديث جابر (نيل الأوطار للشوكاني ٣/ ٣١٤)

“Dua rakaat ini adalah salat sunah Qabliyah Jumat, bukan Tahiyat al-Masjid. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Iraqi” (Nail al-Author III/314)

Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menegaskan bahwa hadis diatas adalah dalil Qabliyah Jumat:

فائدة لم يذكر الرافعي في سنة الجمعة التي قبلها حديثا وأصح ما فيها ما رواه ابن ماجه عن داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير – ٢/ ١٧٧)

“Ar-Rafi’i tidak menyebutkan hadis salat sunah sebelum Jumat. Hadis yang paling sahih adalah riwayat Ibnu Majah, bahwa Sulaik al-Ghathafani datang ke masjid saat Rasulullah Saw berkhutbah, beliau bertanya kepadanya: “Apakah kamu sudah salat dua rakaat sebelum datang (ke masjid)?” Sulaik menjawab: “Belum”. Rasulullah bersabda: “Salatlah dua rakaat, dan ringankanlah” (Talkhish al-Habir 2/177)

Untuk memperkuat dalil di atas, al-Hafidz Ibnu Hajar berargumen:

وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا “ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان”
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.

“Dalil paling kuat yang dapat dijadikan pedoman untuk disyariatkan shalat dua rakaat sebelum Jumat, adalah keumuman hadits yang dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair secara marfu’: “Tidak ada shalat wajib kecuali sebelumnya ada shalat sunah 2 rakaat.” ³¹)

Bahkan Imam al-Bukhari dalam kitab Sahihnya menegaskan adanya shalat sunah sebelum Jumat dengan tema Bab sebagai berikut:

“Bab shalat sunah setelah Jumat dan sebelumnya” ³²)

Hadis ini diperkuat dengan riwayat lain, yaitu dari Nafi’ bahwa:

عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (رواه ابو داود رقم ١١٣٠)

“Abdullah bin Umar memperpanjang salat sebelum Jumat dan salat 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Abdullah bin umar mengatakan bahwa Rasulullah Saw melakukan hal tersebut” (HR Abu Dawud No 1130 dan Ibnu Hibban No 2476)

Dari hadis sahih ini al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip pernyataan Imam Nawawi bahwa hadis ini adalah dalil salat Sunah sebelum Jumat (Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari III/351)

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin

_______________

³¹) Fath al-Bari, 3/351

³²) Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 4/68

Sumber : Buku yang berjudul “Jawaban Amaliyah & Ibadah yang dituduh Bid’ah, sesat, kafir dan syirik” dan buku yang berjudul “Menjawab Amaliyah & Ibadah yang dituduh Bid’ah 2”

Penulis : KH. Ma’ruf Khozin

_______________

Ubaidillah Fadhil Rohman

Mengenai hukum salat tahiyyat masjid saat khutbah baca di : https://www.mqnaswa.id/salat-tahiyyat-saat-khutbah-masjid/

Baca juga : https://www.nu.or.id/post/read/129579/islam-nusantara-sebagai-norma-dan-alat-analisis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *