Shalat Sunnah Tarawih 20 Rakaat Dalam Fiqih

1 min read

Melakukan Sujud Sahwi Karena Tidak Qunut

Shalat Sunnah Tarawih 20 Rakaat Dalam Fiqih

Bismillahir rahmanir rahim

Pertanyaan:

Setiap menjelang Ramadlan selalu ramai dengan perdebatan jumlah rakaat, apakah 20 rakaat atau 8 rakaat. Benarkah yang 20 rakaat itu bid’ah?

Jawaban:

Ada 4 Tabi’in yang meriwayatkan Tarawih 20 rakaat.

1. Saib bin Yazid

عن السائب بن يزيد أنه قال ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين، وينصرفون عند فروع الفجر )

“Umar mengumpulkan umat Islam di bulan Ramadlan dengan Imam Ubay bin Ka’b dan Tamim al-Dari, dengan 21 rakaat ⁴⁴). Mereka membaca ayat-ayat ratusan. Baru selesai ketika menjelang Subuh.” (Riwayat al-Baihaqi dalam al-Sunan dan Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf)

2. Yazid bin Rauman

عن يزيد بن رومان قال ( كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة )

“Umat Islam di masa Umar beribadah di malam bulan Ramadlan dengan 23 rakaat.” (Al-Muwatha’ Malik)

3. Yahya bin Said al-Qathan

عن يحيى بن سعيد القطان ( أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة )

“Umar memerintahkan seseorang menjadi imam shalat Tarawih dengan unat Islam sebanyak 20 rakaat.” (Riwayat Ibnu Syaibah, al-Mushannaf)

4. Abdul Aziz bin Rafi’

عن عبد العزيز بن رفيع قال ( كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث )

“Ubay bin Ka’b menjadi imam Tarawih di bulan Ramadlan di Madinah sebanyak 20 rakaat dan witir 3 rakaat.” (Riwayat Ibnu Abi Syaibah, al-Mushannaf)

Dari berbagai sumber ini, ulama yang berhaluan Salafi, Syaikh Abdullah al-Faqih menegaskan keabsahan 20 rakaat:

وبمجموع هذه الروايات يتبين أن العشرين ركعة كانت هي السنة الغالبة على التراويح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومثل صلاة التراويح أمر مشهور يتناقله الجيل وعامة الناس، ورواية يزيد بن رومان ويحيى القطان يعتبر بهما وإن كانا لم يدركا عمر، فإنهما ولا شك تلقياه عن مجموع الناس الذين أدركوهم، وذلك أمر لا يحتاج ألى رجل يسنده، فإن المدينة كلها تسنده

Berdasarkan kumpulan-kumpulan riwayat ini maka menjadi jelas bahwa Tarawih 20 rakaat adalah sunnah yang unggul di masa Umar bin Khattab. Hal yang seperti Tarawih ini adalah sesuati yang masyhur, yang diterima oleh antar generasi dan kebanyakan umat Islam. Riwayat Yazin bij Rauman dan Yahya al-Qathan adalah diterima, meski keduanya tidak berjumpa Umar. Sebab tidak diragukan lagi keduanya telah menerimanya dari mayoritas umat Islam yang menjumpainya. Hal ini tidak memerlukan sanad, sebab umat Islam di Madinah adalah sanadnya.” ⁴⁵)

Para Tabi’in ini membuktikan bahwa di Madinah saat itu shalat Tarawih 20 rakaat. Imam al-Tirmidzi berkata:

وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر علي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

“Mayoritas ulama mengikuti riwayat Umar, Ali dan sahabat Rasuluah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang lainnya sebanyak 20 rakaat. Ini adalah pendapat al-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan al-Syafi’i. Al-Syafi’i berkata: Seperti ini yang saya jumpai di Negeri kami Makkah. Umat Islam shalat 20 rakaat.” (Sunan al-Tirmidzi)

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin

_______________

⁴⁴) Dalam riwayat lainnya 23 rakaat
⁴⁵) Fatwa al-Islam sual wa Jawab, 1/6187

Sumber : buku yang berjudul “Menjawab Amaliyah & Ibadah yang dituduh bid’ah 2”

Penulis : KH. Ma’ruf Khozin

_______________

Ubaidillah Fadhil Rohman

Dalil membaca surat-surat pendek dalam shalat tarawih baca di : https://www.mqnaswa.id/membaca-surat-surat-pendek-dalam-shalat-tarawih/

Baca juga : https://islam.nu.or.id/post/read/130443/tata-cara-shalat-tarawih-hukum-keutamaan-dan-teknisnya?_ga=2.152766009.1821184565.1630229703-956878984.1622648018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *