manaqib

Nasab dan Julukan Sayidah Khadijah

Nasab dan Julukan Sayidah Khadijah. Pengajian Manaqib Sayidah Khadijah al-Kubro bagian ke-3. Amma Ba’du Setelah kami membaca ayat Al-Qur’an, membaca Basmalah, Hamdalah, shalawat salam...
santri
1 min read

Muqaddimah Manaqib Sayidah Khadijah

Muqaddimah Manaqib Sayidah Khadijah Pengajian Kitab Al-Busyro fi Manaqibi as-Sayidah Khadijah al-Kubro, karangan Abuya Sayid Muhammad bin ‘Alwi al-Maliki.   Bagi yang belum membaca...
santri
1 min read

Tempat untuk Sayidah Khadijah dari Allah Ta’ala

Tempat untuk Sayidah Khadijah dari Allah Ta’ala Bismillahir rahmaanir rahiim Pengajian Kitab Al-Busyro Fi Manaqib Sayidah Khadijah al-Kubro Ke-1 Sayid Muhammad bin Alwi Al-Maliki...
santri
1 min read

Manaqib Rasulullah : Barokah dan Tolak Bala

Pujian kepada Allah dan Manaqib (keluhuran) Rasulullah Pengajian ke-2 : Kitab Maraqil ‘ubudiyah (Cahaya Penghambaan kepada Allah) syarah Bidayatul Hidayah (Permulaan Hidayah Allah) Syaikh...
santri
2 min read