Terjemah Kitab Punika Hadits Ghaithi (Pengajian ke-8)

2 min read

Terjemah Kitab Punika Hadits Ghaithi

Terjemah Kitab Punika Hadits Ghaithi (Pengajian ke-8)

 

Bismillahirrahmanirrahim

BAB III. MEMULAI PERJALANAN ISRO

Fasal 1 : Melihat Masa Depan dan Menengok Masa Lalu (Hikmah Singgah di Madinah dan di Petilasan Para Rasul)

اَوْرَا سُوْوَيْ بُرَاقْ اَنِيُوفْ مٓڠِيْسَورْ نُوْلِيْ جَبْرَاٸِيلْ اَچٓلَاڟُوْ مَرَاڠْ اِڠْسُنْ تٓمْبُوْڠَيْ : ڍُوهْ كَڠْجٓڠْ نَبِيْ مُوْڮِيْ وَونْتٓنَا كٓرْسَا فَنْدُوْكَا تُوْمُوْرُونْ سَڠْكِڠْ بُرَاقْ سَهَا كُوْلَا اَتُوْرِيْ مُوْڮِيْ وَونْتٓنَا كٓرْسَا فَنْدُوْكَا صَلَاةْ اِڠْ فَڠْڮَيْنَنْ فُوْنِكَا. اِڠْسُنْ مِتُوْرُوتْ نُوْلِيْ اِڠْسُنْ صَلَاةْ رَوڠْ رَكَعَةْ.

Tidak lama kemudian, buroq terbang merendah dan berhenti, kemudian Jibril berkata kepadaku, “Wahai Kanjeng Nabi, mohon Tuan berkenan turun dan mendirikan shalat di tempat ini”. Aku pun menurut, turun dan mendirikan shalat dua rakaat.

سَوُيْسَيْ صَلَاةْ جَبْرَاٸِيلْ اَتَاكَونْ مَرَاڠْ اِڠْسُنْ تٓمْبُوْڠَيْ : ڍُوهْ كَڠْجٓڠْ نَبِيْ فُوْنَفَا فَنْدُوْكَا فِرْسَا فَڠْڮَيْنَنْ فُوْنِكَا اِڠْ فُونْدِيْ ؟

نُوْلِيْ اِڠْسُنْ اَمَڠْسُوْلِيْ : كُوْلَا دَيْرَيڠْ فِرْسَا.

جَبْرَاٸِيلْ اَچٓلَاڟُوْ مَانَيهْ : فُوْنِكَا وٓسْتَانِفُونْ طَيْبَةْ مَدِيْنَةْ. اِڠْڮِيهْ فُوْنِكَا نٓڮَارِيْ اِڠْكَڠْ بَڍَيْ فَنْدُوْكَا اَڠْڮَيْنِيْ مَڠْڮَينْ اِڠْ بَينْجِيڠْ.

سَوُوْسَيْ مَڠْكَوْنَوْ اِڠْسُنْ نُوْلِيْ نِيْتِيهْ بُرَاقْ مَهُوْ مَانَيهْ. دَيْنَيْ جَبْرَاٸِيلْ سَٵْكَنْچَانَيْ اِيَا اَڠٓمْفِيڠْ ڠٓمْفِيڠِيْ اِڠْسُنْ كَايَ ڍَيکْ مَاهُوْ. بُرَاقْ اَيڠْڮَلْ مُومْبُولْ سَاهِيڠْڮَا كَايَ كِيْلَتْ.

Selesai aku mendirikan shalat, Jibril bertanya kepadaku, “Apakah Kanjeng Nabi tahu tempat ini di mana?”

Aku menjawab “Aku belum tahu”

Jibril berkata, “Tempat ini bernama Thaybah Madinah. Ini adalah negeri tempat Tuan akan berhijrah dan tinggal nantinya”.

Kemudian aku menaiki buroq lagi dan para malaikat mengapit aku seperti sebelumnya. Buroq pun terbang secepat kilat.

Pemahaman :

Pertama, Jika menilik latar belakang peristiwa Isro Mi’roj ini (yakni ujian dakwah yang sangat berat), maka singgahnya Nabi di Thaybah (madinah ini) karena Allah ingin memberikan kabar gembira, bahwa masa depan dakwah Rasul akan indah dan sempurna, seperti makna kata Thaybah (harum mewangi).

Kedua, bagi kita umat beliau, saat ujian berat sedang dialami, maka tataplah tanah masa depan. Dengan sabar (tahan uji, tetap melangkah seperti apa pun beratnya) dan shalat (berdo’a meminta pertolongan Allah ta’ala), yakinlah, masa depan (di dunia dan akhirat) akan lebih baik daripada masa lalu. Sebagaimana firman Allah ta’ala : “Mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat”

اَوْرَا سُوْوَيْ نُوْلِيْ چُيْمٓلَوْرَوتْ مٓڍُونْ. جَبْرَاٸِيلْ تُوْتُورْ مَرَاڠْ اِڠْسُنْ، تٓمْبُوْڠَيْ : ڍُوهْ كَڠْجٓڠْ نَبِيْ مُوْڮِيْ وَونْتٓنَا كٓرْسَا فَنْدُوْكَا تُوْمٓڍَاکْ سَڠْكِڠْ ڠَيڠْڮِيلْ بُرَاقْ سَهَا كُوْلَا اَتُوْرِيْ صَلَاةْ اِڠْ فَڠْڮَيْنَنْ فُوْنِكَا. اِڠْسُنْ تٓمُوْرُونْ نُوْلِيْ صَلَاةْ رَوڠْ رٓكَعَةْ.

Tidak lama, buroq melesat turun lagi, lalu Jibril berkata kepadaku, katanya : “Wahai Kanjeng Nabi, mohon Tuan berkenan turun dari atas buroq dan mendirikan shalat di tempat ini”.

Aku pun turun dan mendirikan sholat dua rokaat.

سَوُيْسَيْ سَلَامْ جَبْرَاٸِيلْ اَتَاكَونْ : فُوْنَفَا فَنْدُوْكَا فِرْسَا وٓسْتَانِفُونْ فُوْنِكَا وَوْنَا نٓڮَارِيْ فُونْدِيْ ؟

اِڠْسُنْ اَمَڠْسُوْلِيْ : دَيْرَيڠْ سُوْمٓرٓفْ.

جَبْرَاٸِيلْ نُوْلِيْ تُوْتُورْ : فُوْنِكَا وَوْنَا نِيْفُونْ نٓڮَارِيْ مَدِيْيَنْ اِڠْكَڠْ دِيْفُونْ اَڠْڮَيْنِيْ نَبِيْ مُوْسَىْ عَلَيْهِ السَّلَامْ رُوْمِيِينْ. فُوْنِكَا كَاجٓڠِيْفُونْ اِڠْكَڠْ دِيْفُونْ اَڠْڮَيْنِيْ ڠَيْيُوبْ نَبِيْ مُوْسَىْ عَلَيْهِ السَّلَامْ.

سِوُوْسَيْ مٓڠْكُوْنُوْ نُوْلِيْ اِڠْسُنْ نِتِيهْ مَانَيهْ اِڠْ بُرَاقْ. جَبْرَاٸِيلْ سَٵْكَنْچَانَيْ اَوْرَا كَارِيْ. بُرَاقْ اَيڠْڮَالْ مُومْبُولْ اَنَافَکْ ڮٓڮَانَا.

Usai aku salam, Jibril bertanya, “Apakah Tuan mengetahui nama negeri apa hutan (tempat sholat Tuan) ini ?”

Aku menjawab “Belum tahu”

Jibril bertutur, “Ini adalah hutan negeri Madyan, yang ditempati oleh Nabi Musa ‘Alaihis Salam. Ini adalah pohon yang dijadikan tempat bernaung beliau Nabi Musa ‘Alaihis Salam”.

Setelah itu aku meniki buroq lagi dan para malaikat tak ketinggalan mendampingiku. Buroq segera melesat menapaki angkasa.

اَوْرَا سُوْوَيْ تُوْمُرُونْ مَانَيهْ  اِڠْ بُوْمِيْ. جَبْرَاٸِيلْ تُوْتُورْ مَرَاڠْ اِڠْسُنْ : فَنْدُوْكَا كُوْلَا اَتُوْرِيْ  تٓڍَاکْ سَڠْكِڠْ بُرَاقْ سَهَا كُوْلَا اَتُوْرِيْ  صَلَاةْ اِڠْ فَڠْڮَيْنَنْ فُوْنِكَا. اِڠْسُنْ مٓڍُونْ نُوْلِيْ صَلَاةْ رَوڠْ رٓكَعَةْ اِڠْ فَڠْڮَوْنَنْ كَوْنَوْ.

Tidak lama, buroq turun lagi ke bumi, Jibril berkata kepadaku, “Tuan kami mohon berkenan turun dari Buroq dan shalat dua rakaat di sini”.

Aku pun turun dan mendirikan shalat dua rakaat di tempat itu”.

سَوُوْسَيْ سَلَامْ جَبْرَاٸِيلْ اَتَاكَونْ مَرَاڠْ اِڠْسُنْ، تٓمْبُوْڠَيْ : فُوْنَفَا فَنْدُوْكَا فِرْسَا وٓسْتَانِفُونْ فَڠْڮَيْنَنْ ؟

اِڠْسُنْ اَمَڠْسُوْلِيْ : دَيْرَيڠْ سُوْمٓرٓفْ.

جَبْرَاٸِيلْ نُوْلِيْ تُوْتُورْ : فُوْنِكَا رٓدِيْ وٓسْتَانِفُونْ رٓدِيْ طُورْسِيْنَا. اِڠْڮِيهْ فُوْنِكَا فَڠْڮَيْنَنْ نِلِيْكَانِيْ نَبِيْ مُوْسَىْ عَلَيْهِ السَّلَامْ تَمْفِيْ ڍَاوُوهْ دَالٓمْ ﷲ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى دَادَوسْ اِيْفُونْ رَسُولْ.

سَوُوْسَيْ اِيْكُوْ نُوْلِيْ اِڠْسُنْ نِتِيهْ مَانَيهْ اِڠْ بُرَاقْ. جَبْرَاٸِيلْ سَٵْكَنْچَانَيْ تَنْسَهْ اَڠٓمْفَيْڠِيْ مَرَاڠْ اِڠْسُنْ. بُرَاقْ سُوْمٓبُوتْ مُومْبُولْ اَڠَاوَاڠْ اَوَاڠْ.

Setelah (aku) salam (menutup shalat), Jibril bertanya, “Apakah Kanjeng Nabi tahu nama tempat ini?”

Aku menjawab “Belum tahu”

Jibril berkata, “Ini adalah sebuah gunung, dinamakan gunung Tursina, yakni tempat Nabi Musa menerima perintah Allah Ta’ala dan diangkat menjadi Rasul”.

Setelah itu aku kembali menaiki buroq. Jibril dan kawan-kawannya setia mengapit ku di kiri dan kanan. Sekejap saja, Buroq sudah terbang ke awang awang.

اَوْرَا سُوْوَيْ كٓرَاتَونْ اِڠْ شَامْ كَاتِڠَالَنْ دَيْنَيڠْ اِڠْسُنْ. بُرَاقْ اَيڠْڮَالْ چُوْمَالَوْرَوتْ مٓڍُونْ اِڠْ بُوْمِيْ.

جَبْرَاٸِيلْ تُوْتُورْ مَرَاڠْ اِڠْسُنْ، تٓمْبُوْڠَيْ : مُوْڮِيْ وَونْتٓنَا كٓرْسَا فَنْدُوْكَا تُوْمٓڍَاکْ سَڠْكِڠْ بُرَاقْ سَهَا كُوْلَا اَتُوْرِيْ صَلَاةْ اِڠْ فَڠْڮَيْنَنْ فُوْنِكَا. اِڠْسُنْ تُوْمُرُونْ نُوْلِيْ صَلَاةْ رَوڠْ رٓكَعَةْ اِڠْ فَڠْڮَوْنَنْ كَوْنَوْ.

سَوُوْسَيْ سَلَامْ جَبْرَاٸِيلْ اَتَاكَونْ : فُوْنَفَا فَنْدُوْكَا فِرْسَا وٓسْتَانِفُونْ فَڠْڮَيْنَنْ فُوْنِكَا ؟

اِڠْسُنْ اَمَڠْسُوْلِيْ : دَيْرَيڠْ سُوْمٓرٓفْ.

جَبْرَاٸِيلْ نُوْلِيْ تُوْتُورْ : فُوْنِكَا وٓسْتَانِفُونْ بَيْتُ اللَّحْمِ، فَڠْڮَيْنَنْ ظَهِيرْ اِيْفُونْ نَبِيْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ، اِيَا اِيكُوْ نَبِيْ عِيْسَى بِنْ مَرْيَمْ.

Sehingga tidak lama kemudian terlihatlah olehku istana istana Syam, dan buroq pun turun ke bumi.

 

Jibril berkata kepadaku, “Wahai Kanjeng Nabi, mohon Tuan berkenan turun dan shalat di tempat ini”. Aku pun turun dan melakukan shalat dua rakaat.

Setelah salam Jibril bertanya, “Apakah Tuan tahu nama tempat ini?”

Aku menjawab “Aku belum tahun”

Jibril berkata, “Ini adalah Baitul Lahm, tempat dilahirkannya Nabi Isa ‘Alaihis Salam, Isa putera Maryam”.

Pemahaman :

Pertama, Jika menengok sebab Isro Mi’roj, maka seolah Allah ingin memperlihatan secara langsung kepada beliau Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, bahwasanya sebelum beliau, telah ada para utusan Allah yang berdakwah, dengan berbagai macam cobaan dan kesulitan.

Kedua, Singgahnya Nabi di tempat tempat tersebut, sebagai klaim yang tegas dari Allah ta’ala bahwa agama yang dibawa Rasulullah adalah agama Allah, yang membenarkan, dan menyempurnakan agama yang dibawa para rasul sebelumnya (Nabi Musa sebagai lambang agama Yahudi, dan Nabi Isa sebagai lambang agama Nasrani).

Ketiga, dengan mendirikan shalat di tempat-tempat tersebut, Allah mendidik Nabi untuk bertabaruk (mengambil berkah) di tempat para Nabi/Rasul yang terdahulu.

Keempat, pelajaran bagi kita semua, umatnya, agar jangan melupakan perjuangan para leluhur, menjaga tempat-tempat bersejarah (petilasan) mereka, para pejuang agama, serta mengambil  berkah dengan berdo’a di sana, karena Nabi juga mendirikan shalat (berdo’a) di tempat seperti demikian.

 

Wallahu A’lam, alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin.

Kertanegara, Ahad Wage,

3 April 2022 M / 1 Ramadlan 1443 H

Wawan St.

 

Mengenai 3 Simpul Ramadhan agar berkah selamanya baca di : https://www.mqnaswa.id/3-simpul-ramadhan-agar-berkah-selamanya/

Baca juga : https://islam.nu.or.id/ramadhan/alasan-di-balik-penamaan-bulan-ramadhan-wNUo8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *