Ziarah Makam Mencari Berkah

1 min read

Ziarah Makam Mencari Berkah

Bismillahir rahmanir rahim

Pertanyaan :

Bolehkah berziarah ke makam wali sambil bertawassul dan mencari berkah? Ahad Dluha, MWC NU Gubeng.

Jawaban:

Inilah yang menjadi kesalahpahaman dari sebagian kecil umat Islam yang kemudian menghukumi syirik bagi umat Islam yang berziarah ke makam para ulama dan Auliya’ dengan maksud bertabarruk. Hal yang perlu diluruskan bahwa umat Islam yang berziarah dengan bertawassul dan bertabarruk adalah orang Islam yang beriman, yang mengesakan Allah, tidak berdoa dan tidak mencari berkah kecuali hanya kepada Allah. Ziarah yang demikian sudah menjadi amaliyah para ahli hadis, diantaranya:

– Ziarah ke Makam Rasulullah Saw

1. Jawaban dari Imam Ahmad

سألته عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فقال لت بأس بذلك (العلل ومعرفة الرجال لاحمد بن حنبل ٢/ ٤٩٢ رقم ٣٢٤٣)

Saya (Abdullah bin Ahmad) bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang memegang mimbar Nabi Saw, mencari berkah dengan memegangnya dan menciumnya. Ia juga melakukannya dengan makam Rasulullah seperti diatas dan sebagainya. Ia lakukan itu untuk mendekatkan dir kepada Allah. Imam Ahmad menjawab: Tidak apa-apa” (Ahmad bin Hanbal al-‘lal wa Ma’rifat al-Rijal 3243)

2. Ahli Hadis ath-Thabrani dan Abu Syaikh (Ibnu Hibban)

قال ابن المقرئ كنت أنا والطبراني وابو الشيخ بالمدينة فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم فلما كان وقت العشاء حضرت القبر وقلت يارسول الله الجوع فقال لي الطبراني إجلس فإما أن يكون الرزق أو الموت فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير وقال اشكوتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إليكم (الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ ٣/ ١٢١ وفي سير أعلام النبلاء ٣١/ ٤٧٣ والحافظ ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى ٨١٨)

“Ibnu al-Muqri berkata: Saya berada di Madinah bersama al-Hafidz al-Thabrani dan al-Hafidz Abu al-Syaikh. Waktu kami sangat sempit hingga kami tidak makan sehari semalam. Setelah waktu Isya’ tiba, saya mendatangi makam Rasulullah, lalu saya berkata: Ya Rasulallah, kami lapar. Al-Thabrani berkata kepada saya: Duduklah, kita tunggu datangnya rezeki atau kematian. Saya dan Abu al-Syaikh berdiri, tiba-tiba datang laki-laki Alawi (keturunan Rasulullah Saw) di depan pintu, lalu kami membukakan pintu. Ternyata ia membawa dua orang budaknya yang membawa dua keranjang penuh dengan makanan. Alawi itu berkata: Apakah kalian mengadu kepada Rasulullah Saw? Saya bermimpi Rasulullah dan menyuruhku membawa makanan untuk kalian” (Diriwayatkan oleh al-Hafidz al-Dzahabi dalam Tadzkirah al-Huffadz III/121 dan Siyar A’lam al-Nubala’ XXXI/473, dan oleh Ibnu al-Jauzi dalam al-Wafa’ bi Ahwal al-Musthafa 818)

– Makam Imam Abu Hanifah

عن علي بن ميمون قال سمعت للشافعي يقول اني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وشألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى (الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادي ١/ ١٢٣ وعبد القادر ابن ابي الوفا في طبقات الحنفية ٢/ ٥١٩) أخبار أبي حنفية للقاضى الصمير – (١/ ٩٤) الطبقات السنية في تراجم الحنفية التقي الغزي – (١/ ٤٦)

“Dari Ali bin Maimun, ia berkata: Saya mendengar Syafi’i berkata bahwa: Saya mencari berkah dengan mendatangi makam Abu Hanifah setiap hari. Jika saya memiliki hajat maka saya salat dua rakaat dan saya mendatangi makam Abu Hanifah. Saya meminta kepada Allah di dekat makam Abu Hanifah. Tidak lama kemudian hajat saya dikabulkan” (al-Hafidz Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad I/123 dan Ibnu Abi Wafa dalam Thabaqat al-Hanafiyah II/519)

– Makam Yahya bin Yahya

قال الحاكم سمعت أبا علي النيسابوري يقول كنت في غم شديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه يقول لي صر إلى قبر يحي بن يحي واستغفر وسل تقض حاجتك فأصبحت ففعلت ذلك فقضيت حاجتي (الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١/ ٢٦١ والحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ١٧٥٦)

“Al-Hakim berkata: Saya mendengar Abu Ali al-Naisaburi berkata bahwa saya berada dalam kesulitan yang sangat berat, kemudian saya bermimpi melihat Rasulullah Saw seolah beliau berkata kepada saya: Pergilah ke makam Yahya bin Yahya, mintalah ampunan dan berdolah kepada Allah, maka hajatmu akan dikabulkan. Pagi harinya saya
melakukannya dan hajat saya dikabulkan” (al-Hafidz Ibnu

Hajar dalam Tahdzib al-Tahdzib XI/261 dan al-Hafidz al-Dzhabi dalam Tarikh al-Islam 1756)

– Makam Musa bin Ja’far al-Kadhim

عن علي الخلال يقول ما همني أمر فقصدت قبر موس بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب (تاريخ بغداد للحافظوالخطيب البغدادي ١/ ١٢٠)

“Diriwayatkan dari Ali al-Khallal (pemuka Madzhab Hanbali), ia berkata: Saya tidak pernah mengalami masalah lalu saya datang ke makam Musa bin Ja’far dan bertawassul dengannya, kecuali Allah memudahkan kepada saya hal-hal yang saya inginkan” (al-Hafidz Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad I/120)

Alhamdulilli rabil ‘aalamiin

_______________

Sumber : Buku yang berjudul “Jawaban Amaliyah & Ibadah yang dituduh Bid’ah, sesat, kafir dan syirik”

Penulis : KH. Ma’ruf Khozin

_______________

Ubaidillah Fadhil Rohman

Mengenai mencium tangan kyai baca di : https://www.mqnaswa.id/mencium-tangan-kyai/

Baca juga : https://islam.nu.or.id/post/read/129077/hikmah-sowan-kiai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *