Pengertian Thariqah

41 sec read

Pengertian Thariqah

Pengertian Thariqah

Bismillahir rahmanir rahim

Pertanyaan:

Apa sebenarnya pengertian Thariqah dan apa hubungannya dengan ilmu Tasawwuf?

Jawaban:
Thariqah tidak dapat dipisahkan dari Tasawwuf, sebab Thariqah adalah bentuk pengamalan dari ilmu Tasawwuf,sama halnya ilmu Qiraah adalah pengamalan dari ilmu Tajwid. Pengertian Thariqah, yaitu bermakna jalan atau metode, sebagaimana firman Allah:

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غداقا [ الجن/ ١٦ ]

“Dan bahwasannya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).” (Qs. Al-Jinn: 16)

Thariqah yang dimaksud di sini sebagai berikut:

والطريقة هي العمل بالواجبات والمندوبات والترك للمنهيات والتخلي عن فضول المباحات والأخذ بالأحوط كالورع وبالرياضة من سهر وجوع وصمت

“Thariqah adalah mengamalkan hal-hal wajib dan sunnah, meninggalkan larangan, menghindari sesuatu yang diperbolehkan yang tidak bermanfaat, berhati-hati dalam menjaga diri (dari sesuatu yang tidak jelas halal-haramnya) dan melatih diri, seperti bangun malam, lapar dan berdiam diri.” ¹³⁰)

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin

____________________

¹³⁰) Syaikh Nawawi Banten, Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, 4

Sumber : buku yang berjudul “Menjawab Amaliyah & Ibadah yang dituduh bid’ah 2”

Penulis : KH. Ma’ruf Khozin

____________________

Ubaidillah Fadhil Rohman

Benarkah syafa’at itu ada? Sebab masih ada saja yang tidak percaya dengan syafa’at. Dan siapa saja yang dapat memberi syafaat? Cek selengkapnya di : https://www.mqnaswa.id/pengertian-tentang-syafaat/

Baca juga : https://www.nu.or.id/post/read/85283/kiai-said-hanya-nu-yang-memiliki-organisasi-thariqah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *